[potrebné vyplniť aktuálnym / vhodným textom]

Starý text:

srdečne Vás pozývame v stredu dňa 6. februára 2008

NA OTVORENÉ HODINY PEDAGÓGOV SPEVU

od 9,00 – 13,00 hod. v triedach Konzervatória na Tolstého ul. č.11

a

NA KONCERT ŠTUDENTOV ODDELENIA SPEV

o 14,00 hod.

v Koncertnej sieni

Konzervatória na Tolstého ul. č.11

Pedagogická (didaktická a metodická) konzultácia pre pedagógov spevu ZUŠ k interpretačným výkonom žiakov

1. Interpretácia umeleckej skladby v podaní študentov konzervatória

2. Otvorená hodina učiteľa konzervatória s analýzou výkonu každého študenta, analýza umeleckého vývoja žiaka

3. Diskusia učiteľa konzervatória s učiteľmi ZUŠ

Vzdelávací projekt

Druh vzdelávania: priebežné vzdelávanie

Názov projektu: Metodické dni na konzervatóriu

Cieľová skupina: učitelia ZUŠ, konzervatórií

Predmet: umelecké vzdelávanie

Kľúčové body

Pedagogická, najmä didaktická a metodická poradenská služba pre pedagógov ZUŠ k interpretacným výkonom žiakov

1. interpretácia umeleckej skladby v interpretácii žiakov ZUŠ

2. analýza výkonu žiaka, hodnotenie splnenia úloh učiteľa a metodiky učiteľa ZUŠ urobená skupinou pedagógov konzervatória

3. Diskusia pedagógov konzervatória s učiteľom ZUŠ

4. Vypracovanie koncepcie pre obdobie medzi metodickými dňami

Termín 10. november 2006, 26. január 2008, 21. jún 2008

Vzdelávací projekt

Druh vzdelávania: priebežné vzdelávanie

Názov projektu: Metodické dni na ZUŠ

Cieľová skupina: učitelia ZUŠ

Predmet: umelecké vzdelávanie

Kľúčové body obsahu

Pedagogická, najmä didaktická a metodická poradenská služba pre pedagógov ZUŠ k interpretacným výkonom žiakov

1. Interpretácia umeleckej skladby v podaní študentov konzervatória

2. Prednáška a seminár učiteľa konzervatória s analýzou výkonu študenta, hodnotenie splnenia úloh učitela a metodiky vyučovania

3. Diskusia učiteľa konzervatória s učiteľmi ZUŠ

Termín podla požiadavky ZUŠ

Vzdelávací projekt

Druh vzdelávania: priebežné vzdelávanie

Názov projektu: Otvorený koncert

Cieľová skupina: učitelia ZUŠ, konzervatória

Predmet: umelecké vzdelávanie

Kľúčové body obsahu

Pedagogická, najmä didaktická a metodická poradenská služba pre pedagógov ZUŠ a konzervatórií k interpretacným výkonom žiakov

1. Interpretácia umeleckej skladby v podaní študentov konzervatória

2. Prednáška a seminár učiteľa konzervatória s analýzou výkonu každého študenta, analýza umeleckého vývoja žiaka

3. Diskusia učiteľa konzervatória s učiteľmi ZUŠ

Termín podla požiadavky ZUŠ

Vzdelávací projekt

Druh vzdelávania: priebežné vzdelávanie

Názov projektu: VIII. Celoslovenské stretnutie mladých klarinetistov a saxofonistov

Cieľová skupina: učitelia ZUŠ, konzervatórií

Predmet: umelecké vzdelávanie

Kľúčové body obsahu

stretnutie pedagógov a výmena skúsenosti v záujme skvalitnenia vyučovacieho procesu ZUŠ

Didaktická a metodická pomoc učiteľom ZUŠ pri vyučovania hry na klarinete a saxofóne, prednášky a semináre vyplývajú z interpretácie hudobných skladieb žiakov ZUŠ, otvárací veľký koncert aktívnych účastníkov

Termín: 19. apríl 2008

Vzdelávací projekt

Druh vzdelávania: priebežné vzdelávanie

Názov projektu: Exkurzia učiteľov spevu na konzervatóriu

Cieľová skupina: učitelia ZUŠ, konzervatória

Predmet: umelecké vzdelávanie

Kľúčové body obsahu

Pedagogická, najmä didaktická a metodická poradenská služba pre pedagógov spevu ZUŠ k interpretacným výkonom žiakov

1. Interpretácia umeleckej skladby v podaní študentov konzervatória

2. Prednáška a seminár učiteľa konzervatória s analýzou výkonu každého študenta, analýza umeleckého vývoja žiaka

3. Diskusia učiteľa konzervatória s učiteľmi ZUŠ

Termín: prvá streda vo februári

Vzdelávací projekt

Druh vzdelávania: priebežné vzdelávanie

Názov projektu: 2. ročník – Vzdelávací kurz pre učiteľov ZUŠ hry na zobcovej flaute

Cieľová skupina: učitelia ZUŠ, konzervatória

Predmet: umelecké vzdelávanie

Kľúčové body obsahu

Trojročný vzdelávací kurz, ktorý sa uskutoční na dvoch trojdňových stretnutiach ročne (koniec októbra – koniec marca).

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár