Plenárna schôdza ZRPŠ

Riaditeľ Konzervatória a predseda ZRPŠ pri Konzervatóriu v Bratislave Vás pozývajú na plenárnu schôdzu rodičov a priateľov školy, ktorá sa uskutoční v piatok 21. októbra 2016 o 16,30 hod. v budove školy na Tolstého ulici. Po skončení plenárnej schôdze sa budú konať triedne aktívy jednotlivých tried, na ktorých dostanú rodičia prístupové heslá do elektronického systému školy (pre kontrolu prospechu a dochádzky žiakov). Po triednych aktívoch budú nasledovať individuálne konzultácie s pedagógmi hlavných predmetov a ostatných individuálnych, skupinových a kolektívnych predmetov.