Pocta absolventom Konzervatória

Cena ministra kultúry je ocenenie, ktoré minister udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti hudby získal klavírny virtuóz, pedagóg, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Lapšanský, ktorý bol ocenený „za celoživotné majstrovstvo na poli klavírnej interpretácie, reprezentáciu slovenského interpretačného umenia na Slovensku i v zahraničí, uvádzanie slovenskej tvorby doma aj v zahraničím za pozdvihnutie interpretačnej a reprezentačnej úrovne Slovenskej filharmónie, ako aj za úspešnú organizátorskú a pedagogickú činnosť.“

Cenu za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí získal operný spevák Štefan Kocán „za pôsobenie na popredných svetových operných scénach, akými sú milánska La Scala, newyorská Metropolitná opera, Bavorská štátna opera v Mníchove, či berlínska Štátna opera, kde s veľkým úspechom vytvoril profilové postavy v premiérovaných inscenáciách.“

Talentovaná divadelná, filmová a televízna herečka Kristína Turjanová si z rúk ministra prebrala ocenenie za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca „za výnimočné stvárnenie postavy Johnová v inscenácii divadelnej hry Gerharta Hauptmana Potkany v réžii Romana Poláka s prihliadnutím na stvárnenie postavy Katarína v inscenácii Skrotenie zlej ženy v réžii Svetozára Sprušanského a postavy Eva v inscenácii Gazdiná Roba v réžii Jana Antonína Pitínského“.

Cenu ministra za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca minister udelil aj Umeleckému súboru Baletu SND „za mimoriadny umelecký počin – uvedenie svetovej premiéry historicky prvého slovenského baletu E. Suchoňa: Angelika.“

Medzi ocenenými – významnými ôsmimi osobnosťami slovenskej kultúry, boli aj traja absolventi Konzervatória Marián Lapšanský, Kristína Turjanová a Štefan Kocán. Účastníci ceremónie s veľkým uznaním obdivovali umelecké výkony ocenených. Slávnostnú ceremóniu uviedli dvaja absolventi našej školy Katarína Feldeková (dcéra Ľubomíra Feldeka) a Richard Šimurka, s Kristínou Turjanovou na klavíri hral profesor našej školy Ľubomír Dolný.

Sme hrdí na skladateľa Eugena Suchoňa, jedného z prvých absolventov našej školy, ktorého meno sa tiež zaskvelo na tejto ceremónii.

Fotogaléria na stránke ministerstva kultúry