Poukázanie 2% z dane

Tlačivá na poukázanie sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane

Pre zamestnancov:

Údaje o prijímateľovi pre fyzické a právnické osoby

Obchodné meno alebo názov: Nadácia Konzervatória v Bratislave
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bratislava, 811 06, Tolstého 11
Právna forma: Nadácia
IČO: 30804337

Dôležité termíny

  • do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO, PO), ktorí podávajú daňové priznanie – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2022 – Zaslanie vyhlásenia zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)