Prevádzka školy počas vianočných prázdnin

Prevádzka školy v dňoch 21.12.2019 – 7.1.2020:

sobota 21.12. zatvorené

nedeľa 22.12. zatvorené

pondelok 23.12. otvorená budova školy na Tolstého ulici od 8:00 do 14:00

utorok 24.12. zatvorené

streda 25.12. zatvorené

štvrtok 26.12. zatvorené

piatok 27.12. otvorená budova školy na Tolstého ulici od 8:00 do 14:00

sobota 28.12. zatvorené

nedeľa 29.12. zatvorené

pondelok 30.12. otvorená budova školy na Tolstého ulici od 8:00 do 14:00

utorok 31.12. zatvorené

streda 1.1. zatvorené

štvrtok 2.1. otvorená budova školy na Tolstého ulici od 8:00 do 14:00

piatok 3.1. otvorená budova školy na Tolstého ulici od 8:00 do 14:00

sobota 4.1. zatvorené

nedeľa 5.1. zatvorené

pondelok 6.1. zatvorené

utorok 7.1. otvorená budova školy na Tolstého ulici od 8:00 do 14:00