• Vypracovanie krátkeho slohu na zadanú tému rozsahu 10 viet

Uchádzačom o štúdium hudby téma súvisí s budúcim štúdiom hudby.
Uchádzačom o štúdium spevu téma súvisí s budúcim štúdiom spevu.