• Začiatočníci zahrajú 2 až 4 technicky nenáročné krátke skladby podľa vlastného výberu
  • Pokročilí zahrajú 2 skladby podľa vlastného výberu

Ak uchádzač zatiaľ na klavíri nehrá, absolvuje zisťovaciu skúšku (pohovor).