• 1 stupnica dur, mol, rozložený kvintakord + vlastný výber
  • 1 etuda povinná: Hojný č. 3
  • 1 etuda – vlastný výber
  • 1 prednes – vlastný výber