Prijímačky HD – postupujúci do 2. kola

Do II. kola prijímacích skúšok na štúdium Hudobno-dramatického odboru pre školský rok 2016/2017 postupujú:

16
18
97
8
9
7
14
50
51
53
105
90
92
95
96
98
99
15
100
101
102
157
156
159
155
154
158
152
160
153

Tento výpis ma iba informatívny charakter.