Spomíname…

  • s vďakou spomíname na dlhoročného pedagóga školy prof. Juraja Tandlera
  • posledná rozlúčka bude 20.1.2020 o 12:30 v obradnej sieni krematória v Bratislave