Srdečne Vás pozývame na otvorené hodiny pedagógov spevu a koncert študentov oddelenia spevu

SRDEČNE VÁS POZÝVAME

v stredu dňa 7. februára 2018

NA OTVORENÉ HODINY PEDAGÓGOV SPEVU

od 9,00 – 13,00 hod.
v triedach Konzervatória na Konventnej ulici. č.4

 

NA KONCERT ŠTUDENTOV ODDELENIA SPEVU

o 14,00 hod.
v Koncertnej sieni Konzervatória na Tolstého ul. č.11

 

Pedagogická (didaktická a metodická) konzultácia pre pedagógov spevu ZUŠ k interpretačným výkonom žiakov

1. Interpretácia umeleckej skladby v podaní študentov konzervatória
2. Otvorená hodina učiteľa konzervatória s analýzou výkonu každého študenta, analýza umeleckého vývoja žiaka

3. Diskusia učiteľa konzervatória s učiteľmi ZUŠ