Storočnica!

  • Srdečne pozývame na ďalší koncert z cyklu podujatí pri príležitosti 100. výročia založenia školy
  • koncert odboru hry na akordeóne v rámci medzinárodného festivalu
  • 29.11.2019 o 17:30
  • Vermešova vila, Dunajská Streda