Storočnica!

  • Srdečne pozývame na ďalšie podujatie z cyklu podujatí pri príležitosti 100. výročia založenia školy
  • Koncert odboru strunových nástrojov
  • 26.11.2019 18:00
  • Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium