Vianoce idú …

Srdečne pozývame na koncert študentov a pedagógov odboru Hudobno-dramatické umenie!

 

PROGRAM

1. P. Vaculík – M. Lázovská: Veni Domine – Emanuela Dobšovičová
2. K. Strachan, L. Stewart, J.Paul – D. Hevier: List Ježiškovi – František Beleš
3. J. Filip – R. Müller: Cez okno – Kristína Miklovičová
4. P. Hammel – K. Peteraj: Študentská láska – Martina Obšitníková
5. J. Kosma – J. Prévert, P. Žák: Co mi dáš – Viktória Jurištová
6. T. Popovič – Ľ. Machaj: Zlatovláska – Bianka Šutičová
7. M. Jaroš: Vo vianočnej pekárni – Viktória Stehláriková
8. Vianočné pásmo – Filip Koiš, Sára Caová, František Beleš, Martina Žembová, Matej Vajda, Simona Guľašová, Emma Hurníková, Ráchel Matejovičová, Emily Uhrinová, Mária Šuplatová

9. Coldplay: Fix You – Brigita Vrábeľová
10. The Beatles: Come Together – poézia a hudba – Gabriela Gabašová, René Schleifer
11. E. John – T. Rice: Pieseň z muzikálu Leví kráľ – Jakub Somora
12. M. Danko – D. Mirgová: Šťastné a veselé – Veronika Horváthová, Martin Uhlárik

 

Klavírna spolupráca

Mgr. art. Dušan Šujan: č. 1., 2., 3., Mgr. art. Peter Tarkay: č. 4., 5.

Mgr. art. Pavol Šuška: č. 9., Miloš Biháry, DiS. art.: č. 11., Mgr. art. Ladislav Kaprinay: č. 12.

 

Program uvádzajú
Diana Demescová, Nikoleta Kupčíková

Zvukový majster
Mgr. art. Peter Groll

Pedagogická príprava

Mgr. art. Božena Gráfová, ArtD.: č. 1., 2., 3, Mgr. art. Drahomíra Filipovičová: č. 4., 5.,
Mgr. art. Lenka Paulíková: č. 6., Mgr. art. Eva Banči: č.7., Mgr. art. Jana Valocká: č. 8,

Mgr. art. Andrea Šebestová: č. 9., 12.,

Mgr. art. Božena Polónyiová: č. 11, Mgr. art. Erik Peťovský, ArtD:. č. 10,