Výsledky prijímacích skúšok v náhradnom termíne

Prijatí uchádzači v náhradnom termíne na školský rok 2016/2017:
(zoznam má iba informatívny charakter, záväzné je písomné rozhodnutie riaditeľa)

 • 136
 • 71
 • 120
 • 80
 • 211
 • 36
 • 39
 • 64
 • 168
 • 174
 • 179
 • 142
 • 146
 • 202
 • 212