Výsledky volieb zástupcu študentov do Rady školy

Výsledky v priloženom obrázku.