Začíname od Adama

24. február 2015 o 17:00 v Malej koncertnej sieni Konzervatória, Konventná 4, Bratislava.

  • Účinkujú žiaci hudobno-dramatického odboru zo speváckej triedy Boženy Gráfovej.
  • Klavírny sprievod: Naďa Rabčevská, Dušan Šujan
  • Hosť: herec SND Robert Roth