Zadávanie ospravedlnenia do EduPage cez počítač


TENTO NÁVOD SLÚŽI AKO POMÔCKA NA ZÁPIS PREBRATÉHO UČIVA A PRI KOMUNIKÁCII S TRIEDNYM PEDAGÓGOM PRI OSPRAVEDLŇOVANÍ ABSENCIÍ.

Návod vznikol screenshotmi na webovom prehliadači Mozilla Firefox. V závislosti od Vami použitého webového prehliadača sa môžu obrázky líšiť.

Po prihlásení do EduPage zvolím položku „Triedna kniha”.

Do zvýrazneného políčka sa zapisuje prebraté učivo na danej hodine. Po ukončení práce nezabudnite kliknúť na „Uložiť” v pravej časti.

 

 

Zadávanie dochádzky študenta sa realizuje na ikone postavičiek.

 

 

Ak študent na hodine bol prítomný, kliknem na tlačidlo „OK”.

Ak študent na hodine nebol prítomný, kliknem na meno študenta, aby sa zelená ikona zmenila na červenú.

Ak študent meškal, kliknem na meno študenta dvakrát a môžem zadať čas meškania.

Ak študent odišiel skôr, kliknem na meno študenta trikrát a môžem zadať čas odchodu.

Viacnásobným klikaním na meno študenta sa cyklicky pohybujem medzi uvedenými možnosťami.

 

 

 

Po zadaní typu absencie (študent nebol prítomný, študent meškal, študent odišiel skôr) môžem informovať triedneho pedagóga o mojom návrhu na ospravedlnenie kliknutím na čierny trojuholník.

 

 

V zobrazenom menu kliknem na Edituj.

 

 

V nasledujúcom dialógovom okne napíšem do políčka „Poznámka” správu pre triedneho pedagóga. A na záver kliknem na tlačidlo „OK”, tým je absencia uložená.