Koncert študentov operetnej špecializácie

Srdečne pozývame na Koncert študentov operetnej špecializácie v spolupráci s pedagógmi Konzervatória s názvom

VESELÉ FAŠIANGY

22.1.2019 18:00
Seminárna sála UKB
Klariská 5

Účinkujú:

Veronika Bilová
Natália Flórová
Simona Groschmidtová
Dominika Hodáňová
Linda Mellenová
Barbora Michalcovská
Mykola Erdyk
Adam Nádler
Katarína Strapko Porubanová
René Schleifer
Jakuba Šeniglová
Monika Trombitášová
Zulfizar Zázrivá

Klavírny sprievod:
Anikó Patkoló

Na programe spolupracovali:
Ľubomír Dolný, dirigent
Vlasta Ábelová, pohybová spolupráca