Metodický deň

Tolstého ul.
19. januára 2019, 08:00

Srdečne Vás pozývame na metodický deň, ktorý je aj dňom otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na Konzervatóriu v Bratislave.
Záujemca má možnosť poinformovať sa o čomkoľvek ohľadom štúdia a ukázať svoje schopnosti pred odbornou komisiou daného predmetu.
Metodickými dňami chce vedenie školy pomôcť nadaným žiakom skvalitniť ich prípravu na talentové skúšky.

Tešíme sa na Vás!