Live stream koncert

  • 2. mája 2020 o 18:00 hod.
  • na Facebook-u Slovenského inštitútu vo Varšave, Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Varšave a Anabela Patkolo
  • účinkujú:
    • Anabela Patkolo – husle, spev
    • Anikó Patkolo – klavír

Srdečne pozývame!