Spomíname…

V sobotu 25.4.2020 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega a pedagóg školy prof. Milan Dubovský.
Milý pán profesor, ĎAKUJEME!