Marián Geišberg

  • 18.12.2019 o 18:00
  • Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium
  • účinkujú študenti 5. ročníka odboru hudobno-dramatické umenie pod vedením prof. J. Ďurdiaka
  • na programe piesne Mariána Geišberga

Srdečne pozývame!