Szidi Tobias

  • 17.12.2019 o 17:00
  • Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium
  • účinkujú študenti 4. ročníka odboru hudobno-dramatické umenie pod vedením prof. J. Ďurdiaka
  • na programe piesne Szidi Tobias

Srdečne pozývame!