Maturitné skúšky v náhradnom termíne

 

MATURITNÉ  SKÚŠKY  V  NÁHRADNOM  TERMÍNE

 

4.9.2018 (utorok) – praktická časť odbornej zložky

 

8,15    T/205  skladba  (Štefánik) – zadanie úlohy

8,30    T/1  hra na organe  (Šarvaic)

9,00   T/101  hra na gitare  (Krupa)

9,30    T/101  hra na klavíri (Ščigulinská)

10,00  T/101  hra na flaute  (Trenčanová),  hra na zobcovej flaute  (Lizáková)

11,30  T/101  spev HD  (Asztalos)

12,00  T/101  spev  (Benko)

12,30  T/101  skladba  (Štefánik) – vyhodnotenie

 

 

Zloženie maturitných komisií: predseda – Mgr. art. Peter Čerman, riaditeľ školy,

členovia: vedúci jednotlivých odborov a vyučujúci maturujúcich žiakov.

 

 

5.9.2018 (streda) – ústne maturitné skúšky

 

8,00  T/201 teoretická časť odbornej zložky  (4.D Baloghová, Lizáková, Pillerová, Trenčanová,  4.B Ščigulinská)

8,00   T/203  nemecký  jazyk  (Ondriaš)

8,00   T/205  slovenský jazyk a literatúra  (4.B Benko, 4.C Vajda)

9,00   T/203  anglický jazyk  (úroveň B/2: 4.B Benko)

12,00   T/201 teoretická časť odbornej zložky  (4.B Benko,  4.A Moravčík, Štefánik)

 

Predsedovia a členovia maturitných komisií tí istí, ako v riadnom termíne (v júni 2018).

 

Predseda školskej maturitnej komisie – RNDr. Hana Bujnovská

 

 

Bratislava 28.8.2018                                                             Vypracoval Stanislav Hochel

                                                                                                                        zást. riad.