Otvorenie školského roka 2018/2019

O T V O R E N I E  Š K O L S K É H O  R O K A 2018/2019

(pondelok 3.9.2018)

 

Spoločné slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka bude o 9,00 hod. v Koncertnej sieni E. Suchoňa (po ňom triednické hodiny v uvedených triedach)

 

Triednické hodiny:

9,15 hod.: 1.A – T/306, 1.B – T/307, 1.C – T/308,  1.D – T/309, 2.A – T/201, 2.B – T/310, 2.C – T/311, 2.D – T/203

Prosíme žiakov 1. ročníka, aby 3. septembra 2018 priniesli vysvedčenie o ukončení Základnej školy alebo vysvedčenie o maturitnej skúške

10,30 hod.: 3.A – T/306, 3.B – T/307, 3.C – T/201, 3.D – T/308, 4.A – T/309, 4.B – T/310, 4.C -T/311, 4.D – T/203, 5.C – T/305

 

11,00 hod.: 6.A – T/305

11,30 hod.: 5.A – T/306, 5.B – T/307, 5.D – T/308, 6.B – T/311, 6.C – T/310, 6.D – T/309

 

Vyučovanie podľa predbežného rozvrhu začne v utorok 4.9.2018.

Ďalšie triednické hodiny jednotlivých tried sa v školskom roku 2018/19 budú
konať podľa pokynov a informácií triednych profesorov.

 

V sekcii Študijné oddelenie sú na stiahnutie predvyplnené žiadanky ZSSK na potvrdenie o štúdiu.