Návrat študentov do školy

Aktuálne informácie nájdete na web stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na tomto odkaze:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/