PF 2021

Pokojné sviatky a úspešný štart do nového roka študentom, pedagógom, zamestnancom a priaznivcom školy!

Mgr. Dana Hajóssy, PhD.