Organizácia prevádzky na Konzervatóriu počas zimných prázdnin

V dňoch 23. 12. 2015 – 11. 1. 2016 v pracovných dňoch (okrem 31. 12. 2015) bude budova na Tolstého ul. otvorená od 8,00 – 14,00 hod.

Budovy Konzervatória na Konventnej ul. a na ul. Mateja Bela budú zatvorené.

Vyučovanie pokračuje v pondelok 11. januára 2016