Vzácna návšteva na Konzervatóriu

celoslovenských súťaží základných umeleckých škôl. Mladí umelci predviedli výborné výkony.