Pred vyplnené ŽSR žiadanky na vydanie preukazu pre študentov

Milí študenti, tieto pred vyplnené žiadanky Vám slúžia ako pomôcka pre potvrdenie vašej žiadanky na ŽSR. Jedna je pre študentov 1. až 5. ročníka, ktorá platí až do 31.8.2018 a druhá je pre študentov 6. ročníka, ktorá platí do 30.6.2018.

ŽSR_Žiadanka_na_vydanie_preukazu_PREDVYPLNENÁ_pre študentov 1. až 5. ročníka

ŽSR_Žiadanka_na_vydanie_preukazu_PREDVYPLNENÁ_len pre študentov 6. ročníka