Prehliadka mladých slovenských organistov v dňoch 27.-29.11.2017

Koncerty sa budú konať v organovej sieni Konzervatória v dňoch 27.-29.11.2017 denne o 15:30 a 18:30.