Prof. Hansgeorg Schmeiser (Viedeň) – Flautový seminár

Interpretačný seminár v hre na flaute, 5.-6.11.2017,
Lektor Univ.prof.Hansgeorg Schmeiser, Viedeň.

Správa o podujatí.

V dňoch 5. – 6.11. 2017 sa v priestoroch Konzervatória Bratislava na Konventnej ul. č.4.
uskutočnil interpretačný seminár v hre na flaute, ktorý viedol skúsený pedagóg viedenskej
univerzity univerzitný profesor Hansgeorg Schmeiser. Profesor Schmeiser už dlhé roky
spolupracuje formou seminárov s Konzervatóriom Bratislava minimálne raz ročne, jeho
semináre pravidelne lákajú početných účastníkov nielen z radov žiakov a študentov, ale aj
mnohých učiteľov ZUŠ, pre ktorých sú cenným zdrojom informácií, pedagogických zručností
a skúseností. Tohtoročný seminár navštívilo 34 účastníkov – študentov Konzervatória
Bratislava, Cirkevného konzervatória v Bratislave, Konzervatória Košice, poslucháčov VŠMU
v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Privítali sme tiež učiteľov ZUŠ z Bratislavy
a Šiah. Seminár bol tentoraz prednostne zameraný na konzervatoristov a vysokoškolákov,
ktorí už dosiahli istú interpretačnú úroveň a boli preto schopní pohotovo reagovať na
pripomienky profesora Schmeisera, týkajúce sa technických fines, intonačnej a rytmickej
presnosti, dynamických nuáns a predovšetkým dôkladnej analýzy hudobného textu, čo im
pomôže otvoriť a uľahčiť cestu k zaujímavej a na fantáziu bohatej interpretácii hudobného
diela. Počas dvoch dní trvania semináru bola študentom k dispozícii aj klavírna spolupráca,
ktorej sa vynikajúcim spôsobom zhostila Mgr.art. Karin Remencová, za čo si vyslúžila vďaku
a obdiv ako zo strany lektora tak aj zo strany všetkých zúčastnených. Profesor Schmeiser sa
tiež pochvalne vyjadril k stúpajúcej úrovni hry na flaute na našich školách a prejavil ochotu
k ďalšej spolupráci.
Vzhľadom k veľkému záujmu o účasť na takýchto podujatiach mieni oddelenie drevených
dychových nástrojov aj naďalej pokračovať v týchto aktivitách a formou seminárov,
workshopov a masterclassov  pozývať významné osobnosti k spolupráci s našimi žiakmi.

Za Oddelenie drevených dychových nástrojov pedagóg hry na flaute

Mgr. Marta Braunsteinerová

V Bratislave, 8.11.2017