VÝSLEDKY! (5.6.2020)

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020 / 2021

na tomto odkaze (kód uchádzača je uvedený na pozvánke, ktorú sme vám poslali poštou v marci):
Výsledky prijímacích skúšok

Ďakujeme za poslané nahrávky (nazbieralo sa nám ich vyše 1000, o výslednej veľkosti 122.9 GB). Hodnotenie je v plnom prúde. Videonahrávky v každom študijnom odbore hodnotí odborná komisia. 

Prijímacie konanie pre školský rok 2020 / 2021 na Konzervatóriu prebehne v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Kritériá na získavanie bodov:

1. Zohľadnenie študijných výsledkov
– známky zo slovenského jazyka (8. ročník koncoročná, 9. ročník polročná)
– známky z matematiky (8. ročník koncoročná, 9. ročník polročná)
(možnosť získať 0 – 90 bodov za každý predmet)

2. Prospech
Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníka (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 8. ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa zpočíta 5 bodov za každý školský rok.
(možnosť získať 0 – 15 bodov)

3. Ďalšie kritériá
Vlastné kritérium strednej školy:
Vytvorenie videonahrávky / videonahrávok podľa kritérií na overenie talentu
(možnosť získať 0 – 100 bodov)
Kritériá na overenie talentu pre školský rok 2020 / 2021

Samotné odovzdávanie nahrávok bude realizované prostredníctvom formuláru Microsoft Office 365. Nahrávky stačí vytvárať  v HD kvalite (maximálna kapacita na jednu nahrávku je 1 GB).

Každá skladba / pieseň / ukážka musí byť nahraná samostatne.

Odovzdávanie nahrávok bude spustené 20.5.2020 od 0:00 do 23:59. Bude vám k dispozícii aj call centrum na vyriešenie prípadných nejasností. Na komunikáciu o výsledkoch budeme používať formu mejlov (EduPage moduly z dôvodu rôznorodosti uchádzačov nevyhovujú).

V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom mejlu: studijne@konzervatorium.sk

SCHVÁLENÉ POČTY ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
8226 Q hudobno-dramatické umenie 28
8228 Q spev 24
8229 Q hudba skladba 3
dirigovanie 2
hra na klavíri 6
hra na organe 2
hra na dychových a bicích nástrojoch 16
hra na strunových nástrojoch 21
hra na akordeóne 2
cirkevná hudba 4

 
 

POČET VOĽNÝCH MIEST DO 1. ROČNÍKA (k 5.6.2020)
8226 Q hudobno-dramatické umenie 0
8228 Q spev 0
8229 Q hudba skladba 0
dirigovanie 0
hra na klavíri 0
hra na organe 0
hra na dychových a bicích nástrojoch 3
hra na strunových nástrojoch 2
hra na akordeóne 0
cirkevná hudba 0