2. KOLO! Výsledky

 • počet prijatých uchádzačov v 2. kole:
  • 8229 Q 05 hudba – hra na dychových a bicích nástrojoch: 2
  • 8229 Q 06 hudba – hra na strunových nástrojoch: 2
 • uchádzači do 2. kola boli o výsledkoch informovaní prostredníctvom mejlu
 • riaditeľka Konzervatória, Tolstého 11, Bratislava vypisuje 2. kolo prijímacieho konania v študijných odboroch:
  • 8229 Q 05 hudba – hra na dychových a bicích nástrojoch
  • 8229 Q 06 hudba – hra na strunových nástrojoch
 • 2. kolo prijímacieho konania bude prebiehať prezenčnou formou 22. júna 2020 od 10:00 v budove škole na Tolstého ulici
 • prihlášku na štúdium je potrebné doručiť do školy do 19. júna 2020 (poštou na adresu školy alebo mejlom ako sken na adresu studijne@konzervatorium.sk)
 • počet voľných miest k 5.6.2020
  • 8229 Q 05 hudba – hra na dychových a bicích nástrojoch: 2
  • 8229 Q 06 hudba – hra na strunových nástrojoch: 2