Symfonický koncert Konzervatória v Bratislave

18. januára 2017 o 18:00 hod.

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave
Juraj Jartim dirigent
Iveta Wei
s Viskupová zbormajsterka
Anabela Patkolo husle
Miloš Biháry klavír
Štefan Horváth tenor
Katarína Porubanová mezzosoprán

 

PROGRAM:

Max Bruch
Peter Iľjič Čajkovskij
Giuseppe Verdi
George Bizet
Koncert pre husle a orchester č. 1g mol, op. 26 (2. a 3. časť)
Koncert pre klavír a orchester č. 1 b mol, op. 23 (1.časť)
La Donna è Mobile ária Vojvodu z opery Rigoletto
L’amour est un oiseau rebelle…. Habanera, ária Carmen z I. dejstva opery Carmen
Ján Levoslav Bella Protector noster
Ave Maria
Veni Sancte Spiritus
Nedeľná omša č. 6 C dur

 

Skúsený skladateľ a ctený akademický funkcionár a pedagóg Max Bruch vedel bravúrne ťažiť z hudobného systému, ktorý bol už počas jeho života v ohrození. Jeho Husľové koncerty sú považované za modelové skladby aj pre jeho pokračovateľov. Jedným z najväčších „hitov“ koncertantnej literatúry je určite 1. klavírny koncert Piotra Iľjiča Čajkovského – dielo, ktoré napriek nespornej popularite nemalo spočiatku  ľahký osud. Vojvodovo pijanské La dona é mobile z Verdiho opery Rigoletto a dráždivá Habanéra z Bizetovej Carmen sú zasa trhákmi v oblasti opernej hudby. Sakrálne dielo Jána Levoslava Bellu bolo pomerne dlho a nezmyselne zahalené tajomstvom nepoznaného. Je preto pozitívnou aktivitou, ak sa v poslednom čase dostáva na koncertné pódiá i do nahrávacích štúdií.