Talenty Novej Európy

Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., dlhodobo podporujú výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by mohol byť v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov potlačený alebo oslabený. Školy, umelecké školy, športové kluby a centrá voľného času zväčša nemajú dostatočné možnosti a vybavenie na zabezpečenie plnohodnotného rozvoja mladého talentu. Často si ani samotní rodičia talentovaného dieťaťa nemôžu dovoliť podporovať jeho napredovanie v potrebnej miere, najmä ak v rodine nie je jediným dieťaťom. Program Talenty Novej Európy zatiaľ využilo skoro 300 nadaných mladých ľudí.

Chceš sa zapojiť do programu? Tak sa prihlás cez online prihlášku! Pred odoslaním prihlášky si pozri kritériá programu.

http://www.tne.sk/