Spomienkový koncert na pamiatku Zdeňka Bílka

Wolfgang Amadeus MozartRekviem, KV 626, d mol

Jezuitský kostol najsvätejšieho spasiteľa v Bratislave

16.10.2016 o 19:30

Sólisti: Linda Ballová (soprán), Venera Kotlarova (alt), Jiří Zouhar (tenor), Jaroslav Pehal (bas)

Komorný zbor Konzervatória, Bratislava Vocal Consort – Iveta Weis Viskupová (zbormajster)

Sinfonietta dell´Arte – Konstantin Ilievsky (umelecký vedúci)