Zapisovanie známok do EduPage (počítač)

TENTO NÁVOD SLÚŽI AKO POMÔCKA PRI ZAPISOVANÍ ZNÁMOK Z INDIVIDUÁLNYCH PREDMETOV.

1. V úvodnom okne kliknem na známky. Mám dve možnosti ako ukazuje obrázok:

2. V nasledujúcom okne si kliknutím vyberiem predmet / študenta, ktorému chcem známku zapísať (v tomto okne sa ukážu študenti, ktorí majú zadané hodiny cez EduPage):

3. Známku na polročnú klasifikáciu zapíšem do stĺpca s názvom „Vysvedčenie”. Po číselnom zadaní známky, nezabudnite kliknúť na „Uložiť zmeny”.

4. Ak chcem zadať ďalšiu známku inému študentovi kliknem na položku v ľavej hornej časti ako ukazuje obrázok a dostanem sa naspäť do okna z obrázka č. 2

5. Po skončení práce sa odhlásim, resp. ukončím prácu zaužívaným spôsobom.