Zapisovanie známok do EduPage (smartfón)

TENTO NÁVOD SLÚŽI AKO POMÔCKA PRI ZAPISOVANÍ ZNÁMOK Z INDIVIDUÁLNYCH PREDMETOV.

Návod vznikol screenshotmi na Androide, v závislosti od mobilného telefónu sa môžu obrázky líšiť (mám zapnutý tmavý režim, vaša aplikácia môže mať biely podklad).

Postupne klikajte na položky v poradí podľa obrázkov:

V nasledujúcom kroku je potrebné dodržať poradie:
– kliknem na známku
– kliknem na Uložiť
– kliknem na šípku späť v ľavej hornej časti

Správne zadanie známky môžem vidieť pri položke vysvedčenie 1. polrok.
Na zadávanie ďalšej známky / na ukončenie zadávania kliknem na šípku späť v ľavej hornej časti.