Záver školského roka

  • slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom sa uskutoční v pondelok 29.6.2020 o 11:00 v koncertnej sále Eugena Suchoňa
  • odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční v utorok 30.6.2020
    • prvé a druhé ročníky o 10:00
    • tretie a piate ročníky o 11:00