Koncert Hudobnej akadémie v Slovenskej filharmónii

Účinkovali študentky Hudobno-dramatického odboru a Symfonický orchester Konzervatória.