Zadanie absolventskej práce

Stiahnuť Zadanie záverečnej absolventskej práce

Podľa ročného plánu je potrebné Zadanie absolventskej práce odovzdať pedagógom Estetiky do 3. 6. 2020

Študijné kódy vyplňte nasledovne:
8226 Q hudobno-dramatické umenie
8228 Q spev
8229 Q hudba
8229 Q 01 hudba – skladba
8229 Q 02 hudba – dirigovanie
8229 Q 03 hudba – hra na klavíri
8229 Q 04 hudba – hra na organe
8229 Q 05 hudba – hra na flaute
8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute
8229 Q 05 hudba – hra na hoboji
8229 Q 05 hudba – hra na klarinete
8229 Q 05 hudba – hra na fagote
8229 Q 05 hudba – hra na saxofóne
8229 Q 05 hudba – hra na trúbke
8229 Q 05 hudba – hra na lesnom rohu
8229 Q 05 hudba – hra na pozaune
8229 Q 05 hudba – hra na tube
8229 Q 05 hudba – hra na bicích nástrojoch
8229 Q 06 hudba – hra na husliach
8229 Q 06 hudba – hra na viole
8229 Q 06 hudba – hra na violončele
8229 Q 06 hudba – hra na kontrabase
8229 Q 06 hudba – hra na harfe
8229 Q 06 hudba – hra na gitare
8229 Q 06 hudba – hra na cimbale
8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne
8229 Q 08 hudba – cirkevná hudba