KONKURZY a PONUKY

Konkurz Štátnej filharmónie Košice

Riaditeľ Štátnej filharmónie Košice vypisuje konkurz na obsadenie pracovného miesta v orchestri na plný pracovný úväzok, ktorý sa uskutoční dňa: 26.02.2019 (utorok) o 14:00 hod. v priestoroch Domu umenia, Moyzesova 66, Košice

pre I. HUSLE-tutti, II. HUSLE-tutti, KONTRABAS-tutti, LESNÝ ROH-tutti