Otvorenie školského roka 2017/2018

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

(pondelok 4.9.2017)

Spoločné slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka bude /pred triednickými hodinami/ o 9,00 hod. v Koncertnej sieni E.Suchoňa (po ňom triednické hodiny v uvedených triedach)

 

Triednické hodiny:
9,00 hod. 1.A – T/306 1.B – T/307 1.C – T/308 1.D – T/309
2.A – T/201 2.B – T/310 2.C – T/311 2.D – T/203

10,30 hod. 3.A – T/306 3.B – T/307 3.C – T/201 3.D – T/308
4.A – T/309 4.B – T/310 4.C -T/311 4.D – T/203

11,30 hod. 5.A – T/306 5.B – T/307 5.C – T/308 5.D – T/201
6.A – T/309 6.B – T/311 6.C – T/310 6.D – T/203

 

Ďalšie triednické hodiny jednotlivých tried sa v školskom roku 2017/18 budú konať podľa pokynov a informácií triednych profesorov.

Mgr. art. Peter Č e r m a n
riaditeľ