Výnimočný úspech Konzervatória v Bratislave na 9. Medzinárodnej klavírnej súťaži Johanna Nepomuka Hummela

Medzinárodná klavírna súťaž sa konala s podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky v Bratislave v dňoch 18. – 23. septembra 2017
v Slovenskej filharmónii.
Na súťaž sa prihlásilo 27 účastníkov bez vekového obmedzenia zo 14 krajín
(Bielorusko, Rusko, Južná Kórea, Japonsko, Čína, Gruzínsko, Taliansko,
Nemecko, Slovenská republika, Grécko, Brazília, Tajwan, Švédsko).
Výkony klaviristov hodnotila 7 členná porota (Andrea Bonatta Taliansko,
Eva Cahová Slovenská republika, Martin Kasík Česká republika, Marian
Lapšanský Slovenská republika, Elisso Virsaladze Gruzínsko, Andrey
Yaroshinsky Rusko), ktorej predsedom bol Pavel Gililov (Nemecko)

Mimoriadnu cenu spoločnosti Petronius pre najlepšieho slovenského
účastníka na 9. ročníku Medzinárodnej klavírnej súťaži Johanna Nepomuka
Hummela získal tohoročný „Najlepší absolvent Konzervatória v Bratislave
Miloš BIHÁRY (z triedy Mgr. art. Petra Čermana)