Veľvyslanectvo SR v Ríme (Ambasciata della Repubblica Slovacca a Roma)

Veľvyslanectvo SR v Ríme (Ambasciata della Repubblica Slovacca a Roma)
Vo štvrtok 21. septembra 2017
V priestoroch nášho veľvyslanectva a Inštitútu otvorili výstavu Ivety Lederer jednej z
najvýznamnejších osobností slovenskej módy, výtvarníčky a dizajnérky. Večer obohatilo aj
koncertné vystúpenie troch slovenských sopranistiek:. Predstavila sa profesorka
Konzervatória v Bratislave Božena Ferancová spolu so svojimi študentkami Tatianou
Hajzušovou a Glóriou Novákovou. Predviedli výber piesní Mikuláša.Schneidra Trnavského a
árie z medzinárodnej opernej literatúry v klavírnom sprievode profesorky Konzervatória
Oksany Zvinekovej. Publikum ocenilo ich vysokú interpretačnú úroveň, ako aj pedagogické
vedenie slovenského umeleckého školstva.